روز جهانی غذا در سال 2018 با شعار:
” تلاش برای دستیابی به گرسنگی صفر ” برگزار می‌شود.

روز جهانی غذا، تلنگری برای بیداری وجدان‌های به خواب رفته و روز هم‌دردی با گرسنگانی است که از ابتدایی‌ترین حقِ زندگی، یعنی غذا محرومند

16 اکتبر (24 مهر) روز جهانی غذا گرامی🌹

دیدگاهتان را بنویسید