🔴مالکین و بهره برداران محترم بازار بزرگ ونــوس کیش، شمـا می توانید با تکمیـل فـرم زیـر شرح فعالیت و تبلیغات غرفه خود را در سایت رسمی بازار ونوس ثبت کنید. 🔵 لطفا اطلاعات واحد تجاری خود را با دقت و صحیح پر کنید
💡در صورت نیاز به پشتیبانی 👇