📂فرم ثبت اطلاعات غرفه مالکین برای فروش یا اجاره

🔴مالکین محترم بازار بزرگ ونــوس کیش، شمـا می توانید با تکمیـل فـرم زیـر غرفه خود را جهت فـروش یا اجاره در سایت رسمی بازار ونوس ثبت کنید. 🔵 لطفا پس از اجاره یا فروش واحـد خـود جهت حذف از سایت اطلاع دهید.
💡در صورت نیاز به پشتیبانی 👇

بازدیدها: 231