موقعیت موقعیت طبقه اول بازار ونوس، غرفه شماره 269 متراژ 62 متر قیمت فروش متری قیمت اجاره ودیعه: تماس اجاره ماهانه: تماس شماره همراه 09122871052 مالک: خانم زینالی شماره ثابت #gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .gallery-item ... بیشتر بخوانید ...
موقعیت موقعیت طبقه اول بازار ونوس، غرفه شماره 218 متراژ 18/30 متر قیمت فروش متری قیمت اجاره ودیعه: پنج میلیون تومان اجاره ماهانه: یک میلیون تومان شماره همراه 09127109010 خانم جوکار شماره ثابت صفحه ... بیشتر بخوانید ...
موقعیت موقعیت طبقه اول بازار ونوس، غرفه شماره 253 متراژ 21 متر قیمت فروش متری متری 13 میلیون قیمت اجاره شماره همراه 09347697574 09347687574/// 09347691735/// آشوری شماره ثابت 076-44455000-3 صفحه اصلی بیشتر بخوانید ...
موقعیت موقعیتطبقه اول بازار ونوس، غرفه شماره 215  متراژ36 متر  قیمت فروش متریتوافقی  قیمت اجارهتوافقی  شماره همراه09122718944 عبدالحسين شاه كامراني  شماره ثابت076-44463450  بیشتر بخوانید ...
موقعیت موقعیت طبقه اول بازار ونوس، غرفه شماره 288 متراژ 69 متر قیمت فروش متری متری 20 میلون تومان قیمت اجاره توافقی با مالک شماره همراه 09121166137 شماره ثابت 44463372 - 076 بیشتر بخوانید ...