😍👌🏻حضور پررنگ صنایع دستی و سوغات محلی در بازار ونوس🎁

حضور پررنگ صنایع دستی و سوغات محلی کیشوندان و بومیان جزیره کیش در بازار بزرگ ونوس کیش بازدیدها: 156